Sony PXW-FX9 XDCAM 6K Full-Frame Camera

375,900 ฿

Sony
Sony PXW-FX9 XDCAM 6K Full-Frame Camera
Sony PXW-FX9 XDCAM 6K Full-Frame Camera