กรอกใบสมัคร + ส่ง Resume/Portfolio
  1. ชื่อ-นามสกุล (required)
  2. Facebook
  3. เพศ ชายหญิง
  4. วุฒิการศึกษา
  5. เบอร์โทร (required)
  6. Email (required)
  7. ตำแหน่งงานที่สมัคร
  8. รายได้ที่คาดหวัง
  9. แนะนำตัวเอง (required)
  10. ทำไมสนใจมาร่วมงานกับเรา? (required)
  11. URL Resume/Portfolio
  12. อัพโหลด Resume/Portfolio (Pdf,Doc,Docx)