กล้อง ฮัสเซลบลัด

Hasselblad กล้อง-ฮัสเซลบลัด

Hasselblad 907X 50C Medium Format Mirrorless Camera

219,000 ฿

Hasselblad กล้อง-ฮัสเซลบลัด

Hasselblad X1D II 50C Medium Format Mirrorless Camera

199,400 ฿

Grip - แบตเตอรี่กริป

Hasselblad 907X Control Grip

24,900 ฿

Hasselblad กล้อง-ฮัสเซลบลัด

Hasselblad 907X Optical Viewfinder

16,600 ฿