กล้อง ฮัสเซลบลัด

Hasselblad กล้อง-ฮัสเซลบลัด

Hasselblad X2D 100C Medium Format Mirrorless Camera

329,800 ฿527,200 ฿

Hasselblad กล้อง-ฮัสเซลบลัด

Hasselblad 907X 50C Medium Format Mirrorless Camera

239,000 ฿

Hasselblad กล้อง-ฮัสเซลบลัด

Hasselblad X1D II 50C Medium Format Mirrorless Camera

219,400 ฿

Grip - แบตเตอรี่กริป

Hasselblad 907X Control Grip

29,900 ฿

Hasselblad กล้อง-ฮัสเซลบลัด

Hasselblad 907X Optical Viewfinder

21,800 ฿