ไมโครโฟน Elgato

Sale!

Elgato ไมโครโฟน - Elgato

Elgato Wave 1 Premium Microphone and Digital Mixing Solution

4,590 ฿

Elgato ไมโครโฟน - Elgato

Elgato Wave Mic Arm (10AAM9901)

4,090 ฿

Elgato ไมโครโฟน - Elgato

Elgato Wave Mic Arm LP (10AAN9901)

4,090 ฿