ไมโครโฟน Elgato

Elgato ไมโครโฟน - Elgato

Elgato Wave DX Dynamic Microphone

4,290 ฿

Elgato ไมโครโฟน - Elgato

Elgato Wave Mic Arm (10AAM9901)

4,290 ฿

Elgato ไมโครโฟน - Elgato

Elgato Wave Mic Arm LP (10AAN9901)

4,290 ฿