ไมโครโฟน Elgato

Elgato ไมโครโฟน - Elgato

Elgato Wave 3 Premium Microphone

5,990 ฿
Sale!

Elgato ไมโครโฟน - Elgato

Elgato Wave Mic Arm (10AAM9901)

3,890 ฿
Sale!

Elgato ไมโครโฟน - Elgato

Elgato Wave Mic Arm LP (10AAN9901)

3,890 ฿