ไมโครโฟน DJI

Sale!

DJI ไมโครโฟน-ดีเจไอ

DJI Mic Elevate Your Audio wireless microphone kit

5,900 ฿8,900 ฿

DJI ไมโครโฟน-ดีเจไอ

DJI Mic 2 Transmitter (Shadow Black) / (Pearl White)

3,500 ฿

DJI ไมโครโฟน-ดีเจไอ

DJI Lavalier Mic For DJI Mic 2 / DJI Mic

1,000 ฿

DJI ไมโครโฟน-ดีเจไอ

DJI MIC 2 Camera Adapter

990 ฿

DJI ไมโครโฟน-ดีเจไอ

DJI Mic Hot Shoe Adapter

390 ฿