Sale!

Fujifilm กล้อง-ฟูจิฟิล์ม

Fujifilm GFX 50R

132,900 ฿232,900 ฿

Fujiflim เลนส์-ฟูจิ

Fujinon XF 200mm f/2 R LM OIS WR

209,990 ฿

Fujifilm กล้อง-ฟูจิฟิล์ม

Fujifilm GFX 100S

199,990 ฿

Fujiflim เลนส์-ฟูจิ

Fujinon GF 250mm f/4 R LM OIS WR

119,990 ฿

Fujiflim เลนส์-ฟูจิ

Fujinon GF 110mm f/2 R LM WR

109,990 ฿

Fujiflim เลนส์-ฟูจิ

Fujinon GF 32-64mm f/4 R LM WR

89,990 ฿

Fujiflim เลนส์-ฟูจิ

Fujinon GF 80mm f/1.7 R WR

79,990 ฿

Fujifilm กล้อง-ฟูจิฟิล์ม

Fujifilm X-T4

49,900 ฿67,900 ฿

Fujiflim เลนส์-ฟูจิ

Fujinon XF 100-400mm f/4.5-5.6 R LM OIS WR

56,900 ฿72,900 ฿

Fujiflim เลนส์-ฟูจิ

Fujinon XF 8-16mm f/2.8 R LM WR

69,990 ฿

Fujiflim เลนส์-ฟูจิ

Fujinon GF 100-200mm f/5.6 R LM OIS WR

69,990 ฿

Fujifilm กล้อง-ฟูจิฟิล์ม

Fujifilm X-Pro3

59,990 ฿

Fujiflim เลนส์-ฟูจิ

Fujinon GF 45mm f/2.8 R WR

61,990 ฿
Sale!

Fujifilm กล้อง-ฟูจิฟิล์ม

Fujifilm X-T3

35,900 ฿59,990 ฿

Fujiflim เลนส์-ฟูจิ

Fujinon XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR

56,990 ฿
Sale!

Fujiflim เลนส์-ฟูจิ

Fujinon XF 56mm f/1.2 R APD

34,900 ฿53,990 ฿
Sale!

Fujifilm กล้อง-ฟูจิฟิล์ม

Fujifilm X-S10

32,900 ฿52,990 ฿

Fujiflim เลนส์-ฟูจิ

Fujinon XF 50mm f/1.0 R WR

49,990 ฿
Sale!

Fujifilm กล้อง-ฟูจิฟิล์ม

Fujifilm X100V

39,900 ฿48,990 ฿

Fujifilm กล้อง-ฟูจิฟิล์ม

Fujiflim X-T30

28,490 ฿44,990 ฿
Sale!

Fujiflim เลนส์-ฟูจิ

Fujinon XF 16-55mm f/2.8 R LM WR

28,590 ฿42,990 ฿

Fujiflim เลนส์-ฟูจิ

Fujinon XF 80mm f/2.8 R LM OIS WR Macro

41,990 ฿
Sale!

Fujifilm กล้อง-ฟูจิฟิล์ม

Fujifilm X-H1

41,990 ฿
Sale!

Fujifilm กล้อง-ฟูจิฟิล์ม

Fujifilm X100F

27,900 ฿39,990 ฿

Fujifilm กล้อง-ฟูจิฟิล์ม

Fujifilm X-E4

28,990 ฿35,990 ฿
Sale!

Fujiflim เลนส์-ฟูจิ

Fujinon XF 16mm f/1.4 R WR

26,900 ฿35,990 ฿

Fujiflim เลนส์-ฟูจิ

Fujinon XF 10-24mm f/4.0 R OIS WR

34,990 ฿
Sale!

Fujiflim เลนส์-ฟูจิ

Fujinon XF 90mm f/2 R LM WR

28,900 ฿34,990 ฿

Fujiflim เลนส์-ฟูจิ

Fujinon XF 56mm f/1.2 R

23,900 ฿34,990 ฿
Sale!

Fujiflim เลนส์-ฟูจิ

Fujinon XF 10-24mm f/4.0 R OIS

24,900 ฿34,990 ฿
Sale!

Fujiflim เลนส์-ฟูจิ

Fujinon XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR

21,900 ฿32,990 ฿
Sale!

Fujiflim เลนส์-ฟูจิ

Fujinon XF 23mm f/1.4 R

22,900 ฿30,990 ฿
Sale!

Fujiflim เลนส์-ฟูจิ

Fujinon XF 16-80mm f/4 R OIS WR

18,900 ฿28,990 ฿
Sale!

Fujiflim เลนส์-ฟูจิ

Fujinon XF 14mm f/2.8 R LM OIS

28,491 ฿
Sale!

Fujifilm กล้อง-ฟูจิฟิล์ม

Fujifilm X-T200

19,900 ฿24,990 ฿
Sale!

Fujiflim เลนส์-ฟูจิ

Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS

10,900 ฿22,900 ฿
Sale!

Fujiflim เลนส์-ฟูจิ

Fujinon XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS

17,900 ฿22,791 ฿

Fujifilm กล้อง-ฟูจิฟิล์ม

Fujifilm X-E3

Sale!

Fujiflim เลนส์-ฟูจิ

Fujinon XF 35mm f/1.4 R

16,590 ฿

Fujiflim เลนส์-ฟูจิ

Fujinon XF 50mm f/2 R WR

13,900 ฿18,990 ฿
Sale!

Fujifilm กล้อง-ฟูจิฟิล์ม

Fujifilm X-A7

17,900 ฿18,900 ฿

Fujiflim เลนส์-ฟูจิ

Fujinon XF 23 mm f/2 WR

17,990 ฿

Fujifilm กล้อง-ฟูจิฟิล์ม

Fujifilm XF10

16,990 ฿

Fujiflim เลนส์-ฟูจิ

Fujinon XF 1.4x TC WR Teleconverter

15,990 ฿

Fujiflim เลนส์-ฟูจิ

Fujinon XF 2x TC WR Teleconverter

15,990 ฿
Sale!

Fujiflim เลนส์-ฟูจิ

Fujinon XF 35mm f/2 R WR

11,900 ฿15,191 ฿
Sale!

Clearance Sale - ลดล้างสต็อก !!

Fujifilm X-T100

14,900 ฿

Fujiflim เลนส์-ฟูจิ

Fujinon XF 18mm f/2.0 R

12,990 ฿