Yongnuo เปิดตัว YN685 II แฟลชหัวค้อนสำหรับ Nikon และ Canon

YN685 II
YN685 II

พูดถึงแฟลชราคามิตรภาพแล้ว Yongnuo เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่อยู่ในใจใครหลายคน ล่าสุดเปิดตัวแฟลช YN685 II ซึ่งผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีมากขึ้นจากรุ่นก่อนหน้าที่มีวางขายในตลาด

YN685 II
YN685 II

โดยวันกันตามไลน์แล้ว YN685 เป็นแฟลชรุ่นแรกๆที่รองรับการใช้งานรีโมทวิทยุ 2.4 GHz ซึ่ง YN685 II ยังคงรับมรดกเรื่องนี้และรับกับระบบ TTL ผ่านทริกเกอร์รุ่น YN622C ซีรีส์ได้

แฟลชยังรองรับการสั่งงานด้วยตนเองและการควบคุมระยะไกลด้วย YN560-TX และ YN560IV การควบคุมกลุ่มไร้สายด้วยทริกเกอร์ RF-605 และการซิงโครไนซ์พื้นฐานกับวิทยุ RF-603 และ RF-603 II

ตามปกติของแฟลชจาก Yongnuo มีการซิงค์ความเร็วสูงช่วงซูม 20 มม. ถึง 200 มม. และดิฟฟิวเซอร์แบบดึงออก เวลาในการรีไซเคิลได้รับการปรับปรุงเป็นสองวินาทีโดยใช้พลังงานเต็มซึ่งเพิ่มขึ้นจากเวลารีไซเคิลสามวินาทีของรุ่นก่อนหน้า ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากเท่าที่คุณลักษณะต่างๆจะเปลี่ยนไป อาจกล่าวได้เช่นเดียวกันเกี่ยวกับภายนอกซึ่งส่วนใหญ่จะเหมือนกันยกเว้นการเพิ่มพอร์ต USB ซึ่งจะทำให้การอัปเดตเฟิร์มแวร์ง่ายขึ้น

The Yongnuo YN685 II CTTL Speedlite will be available for $130