อัตราส่วนทองคำ


กฎการถ่ายภาพเบื้องต้น

http://user17.banhong.ac.th/18.html
นอกจาก กฎการถ่ายภาพ เช่น กฎ 3 ส่วนและกฎจุดตัด 9 ช่อง ที่หนังสือและเว็บต่างๆ นำมาลงแล้วนั้น ยังมีอีกเทคนิคหนึ่งเรียกว่า “อัตราส่วนทองคำ”

อัตราส่วนทองคำ
อัตราส่วนทองคำคือ สัดส่วนระหว่างวัตถุกับฉากหลังที่อยู่ในสัดส่วนเลขของลำดับฟิโบนักซีคือ 1 : 2 : 3 : 5 : 8 : 13 โดยแสดงไว้ดังภาพ  เลขชุดเหล่านี้ผู้อ่านจะพบได้ทั่วไปในธรรมชาติ เช่น หอยนอติลุส  สัดส่วนของแนวโค้งตาสับปะรด  หรือสัดส่วนของกลีบดอกไม้ต่างๆ ล้วนอยู่ในกฎอัตราส่วนทองคำแทบทั้งสิ้น  ดังนั้น  หากต้องการถ่ายภาพให้ดูเป็นธรรมชาติก็ให้ผู้อ่านเลือกวางวัตถุหรือแบบต่างๆ โดยให้วัตถุที่ผู้อ่านต้องการอยู่บนเส้นของสัดส่วนทองคำดังภาพ และส่วนของพื้นหลังให้อยู่ในพื้นที่ว่างที่ไม่ใช่เส้นของสัดส่วน

ที่มา : ถ่ายภาพสวยด้วยกล้อง DSLR,น.72

Share หน้านี้ :