NIKON PHOTO CONTEST 2008-2009

Nikon Photo Contest
International 2008-2009


 

การประกวดภาพถ่าย Nikon Photo Contest International ครั้งที่ 32

กำหนดการส่งภาพประกวด
ตั้งแต่วันที่
1 กันยายน
ถึงวันที่
30 พฤศจิกายน 2551

 

 npci2009.jpg

 

 

Nikon Corporation ได้เริ่มจัดการประกวดภาพถ่าย Nikon Photo Contest International

มายาวนานตั้งแต่ปี ค.ศ.1969 ด้วยจุดมุ่งหมายของการจัดงานเพื่อให้ช่างภาพทั้งระดับมืออาชีพ

และสมัครเล่นจากทั่วโลกได้มีกิจกรรมร่วมกันอย่างเสมอภาค
และการประกวด
NPCI ถือ

เป็นการจัดประกวดภาพถ่ายที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาอย่างยาวนาน
และได้รับความสนใจ

จากช่างภาพรวมมากกว่า 306,000 ท่าน
ด้วยจำนวนภาพที่ส่งเข้าประกวดรวมแล้วกว่า

1,270,000 ภาพ โดยเฉพาะการประกวดครั้งที่แล้ว คือ ครั้งที่ 31 มีช่างภาพเข้าร่วมการ

ประกวดกว่า 16,000 ท่าน จาก 135 ประเทศ รวมจำนวนภาพที่ส่งเข้าประกวดกว่า 47,000 ภาพ

 

หัวข้อการประกวด “ At the heart of the image “
“ At the heart of the image “ นอกจากเป็นคำขวัญของ Nikon Imaging แล้ว Nikon ยังใช้เป็นหัวข้อการประกวดภาพถ่าย NPCI ครั้งที่ 32 นี้อีกด้วย ซึ่ง Nikon ได้ พิจารณาถึงการตั้งหัวข้อการประกวดภาพอย่างละเอียดรอบคอบและหวังที่จะได้เห็น ภาพส่งเข้าประกวดที่แสดงออกถึงอารมณ์ที่มาจากใจของช่างภาพอย่างแท้จริง

กติกาและคุณสมบัติของผู้ส่งภาพเข้าการประกวด

การประกวด Nikon Photo Contest International เปิดรับภาพถ่ายจากช่างภาพทุกระดับตั้งแต่ระดับมืออาชีพ จนถึงระดับสมัครเล่น ไม่ว่าจะมาจากแห่งใดของโลกก็ตาม

หัวข้อการประกวด
หัวข้อการประกวด “ At the heart of the image “ แยกเป็น 2 หัวข้อย่อย ดังนี้
(A) หัวข้ออิสระ (Free Subject)
ภาพทุกประเภท ไม่จำกัดหัวข้อ
(B) โลกของฉัน (My Planet)
สื่อถึงโลกของคุณในทุกด้าน ไม่ว่าจะด้านสิ่งแวดล้อม, ภาพในชีวิตประจำวัน, ภาพคนหรือสิ่งของที่ทำให้คุณมีแรงบันดาลใจ
ภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งสองหัวข้อควรเป็นภาพที่มีความสร้างสรรค์ และสื่อถึงความสุขของมนุษย์จากทั่วทุกมุมโลก

54 รางวัลจากการตัดสินโดยคณะกรรมการช่างภาพมืออาชีพระดับโลก
รางวัลทั้งหมด 54 รางวัลจะได้รับการตัดสินโดยคณะกรรมการที่เป็นช่างภาพมืออาชีพที่มาจากทั่วโลก รางวัล Grand Prize เป็นภาพที่มีความโดดเด่นที่สุดจากภาพทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดโดยไม่จำกัดหัวข้อ  รางวัลที่ 1, 2 และ 3 ประกอบด้วยผู้ได้รับรางวัล 16 ท่าน จากแต่ละหัวข้อ รางวัลความสามารถพิเศษ (Emerging Talent) ประกอบด้วยผู้ชนะ 4 รางวัล และ รางวัลชมเชย16 รางวัลจากทั้งสองหัวข้อ คัดเลือกจากผู้ส่งเข้าประกวดที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี โดยเป็นผลงานที่สื่อถึงการแสดงออกที่โดดเด่น และพลังของวัยหนุ่มสาว นอกจากนี้ในโอกาสที่ Nikon ฉลองเลนส์ NIKKOR ครบ 75 ปี จึงได้เพิ่มรางวัลพิเศษให้กับภาพถ่ายดีเด่นเป็นรางวัลที่สองรองจากรางวัล Grand Prize

ประกาศผลการตัดสิน เดือนกรกฎาคม 2552

คุณสมบัติผู้ส่งภาพเข้าประกวด
Nikon ไม่จำกัดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด Nikon Photo Contest International เป็นช่างภาพจากประเทศใดก็ได้ในโลก ขอเพียงมีแรงบันดาลใจ และต้องการแสดงออกถึงมุมมองด้านการถ่ายภาพของตนเอง สำหรับภาพี่ได้รับรางวัลจะถูกจัดแสดงเป็นนิทรรศการของ Nikon โอกาสนี้เปิดรอทุกท่านไว้แล้ว
 
กำหนดการส่งภาพเข้าประกวด
ตั้งแต่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2551
กรณีส่งภาพทางไปรษณีย์ บริษัทฯต้องได้รับภาพภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551
กรณีส่งภาพทางอินเตอร์เน็ท ปิดกำหนดรับจนถึงเวลาเที่ยงคืนของคืนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
ส่งภาพทางไปรษณีย์
ภาพสีและภาพขาวดำที่ถ่ายด้วยกล้องฟิล์ม 35 มม., กล้องฟิล์ม APS (Advanced Photo System) และกล้องดิจิตอล ไม่รับภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลแบบ Medium หรือ Large format และสามารถแก้ไขภาพด้วยโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ ผู้ส่งภาพแต่ละท่านสามารถส่งภาพได้สูงสุด 2 ภาพสำหรับแต่ละหัวข้อ (รวมแล้วไม่เกิน 4 ภาพ/ท่าน) ขนาดภาพตั้งแต่ 19 x 24 ซม. (8 x 10 นิ้ว) จนถึง 28 x 36 ซม. (11 x 14 นิ้ว)

ส่งมาที่  บริษัท นิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
166   สีลม 12  แขวงสุริยวงศ์
บางรัก  กทม.  10500

หรือส่งภาพด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายผลิตภัณฑ์การตลาด บริษัท นิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  อาคารบุญมิตร ชั้น 6 (ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม) เลขที่ 138  ถ.สีลม บางรัก กทม. 10500 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 0-2634-3115-8 ติดต่อ คุณสุภาพร, คุณปูริดา, คุณอัครชัย, คุณนิพัทธ์

สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซท์การประกวด Nikon Photo Contest International 2006-2007 ที่ http://imaging.nikon.com/products/imaging/activity/npci/npci2008-2009/pdf/NPCI08_E_0529.pdf

ส่งภาพ JPEG ทางอินเตอร์เน็ท
รับเฉพาะไฟล์ JPG ทั้งภาพสีหรือภาพขาวดำที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล (ไม่รับภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลแบบ Medium หรือ Large format ), ภาพสแกนจากฟิล์ม 35 มม. หรือฟิล์ม APS และสามารถแก้ไขภาพด้วยโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ ผู้ส่งภาพแต่ละท่านสามารถส่งภาพได้สูงสุด 2 ภาพสำหรับแต่ละหัวข้อ (รวมแล้วไม่เกิน 4 ภาพ/ท่าน) ขนาดไฟล์ภาพแต่ละภาพไม่เกิน 10MB/ภาพ สำหรับภาพต้นฉบับที่มีขนาดไฟล์เกินกว่า 10MB ต้องบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดไม่เกิน 10MB ก่อนทำการส่งภาพ

 อ่านเงื่อนไขการประกวดอย่างละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็ปไซท์ Nikon Photo Contest International 2008-2009 ที่ http://www.nikon-npci.com/

การตัดสินและประกาศผลการประกวด
คณะกรรมการตัดสินโดยช่างภาพที่คัดเลือกโดย Nikon Corporation และผลการตัดสินถือเป็นสิทธิ์ขาด กำหนดประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการประมาณเดือน ก.ค. 2552 และติดตามผลได้ทาง http://www.nikon-npci.com/

 
หากต้องการรายละเอียดอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากเว็ปไซท์ Nikon Photo Contest International ที่

http://www.nikon-npci.com/

Share หน้านี้ :