Manfrotto Ball Head 496RC2 | EC-MALL.COM อีซีมอลล์ "ร้านกล้องที่คุณวางใจ"


Manfrotto Ball Head 496RC2

รูป Manfrotto Ball Head 496RC2

รายละเอียดสินค้า

ขาตั้งกล้องคุณภาพเยี่ยม รองรับการใช้งานทั้งกล้องถ่ายภาพและกล้องว ิดีโอ, รายละเอียดทั้งหมด :, MAX. OPERATING HEIGHT 1,450mm (57.1"), FOLDED LENGTH 515mm (20.3"), MAX. CENTER COLUMN EXT. 245mm (9.6"), WEIGHT 1.3kg, NUMBER OF LEG SECTION 4, บทความ : แนะนำขาตั้งกล้อง, ตัวเลือกระดับราคา, ราคา, เพิ่มเติม, load 2.5kg
สั่งซื้อ Manfrotto Ball Head 496RC2
*กรุณาตรวจสอบสถานะสินค้าก่อนสั่งซื้อ

แสดงความคิดเห็น

*
*