Saramonic Education Promotion ( 22 Jan-28 Feb 20)

โปรโมชั่นสำหรับนักศึกษา ที่ซื้อสินค้ำแบรนด์ Saramonic 

ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค.-28 ก.พ. 2563 จะได้รับส่วนลด ทันที 20%  

** เพียงยื่นสำเนาบัตรนักเรียน หรือ นักศึกษา ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

สินค้าที่ร่วมโปรโมชั่น ได้แก่


1. Saramonic Uwmic11TH Set1
2. Saramonic Uwmic11TH Set2
3. Saramonic WM4CTH
4. Saramonic WM4C Kit R1
5. Saramonic Vmic
6. Saramonic Vmic Pro
7. Saramonic SR-TM7

Share หน้านี้ :