โปรโมชั่น Fujifilm Sale ลดสูงสุด 20,000 บาท เริ่ม 1-31 ม.ค.66 เท่านั้น