Canon เปิดตัว Selphy Square QX10 เครื่อง printer ขนาดพกพา

แม้จะพึ่งประกาศเปิดตัว  R5 กล้อง mirrorless ตัวใหม่และเลนส์ 24–105mm F4–7.1 แต่ยังลุยเปิดตัวเครื่องภาพขนาดพกพาภายใต้ชื่อรุ่น Selphy Square QX10

ซึ่ง รุ่น Selphy Square จะมีแบตเตอรี่ภายในตัวเพื่อใช้ในการปริ้นรูปออกมาในขนาด  68mm x 68mm (2.7in x 2.7in) บนคุณภาพ 287dpi resolution  แบตเตอรี่ 1 ก้อนจะพิมพ์ภาพออกมาได้ 20 ภาพต่อ1ชาร์จ ซึ่งความเร็วในการพิมพ์ภาพ 1 ภาพนั้นจะใช้เวลาประมาณ 43 วินาที

ส่วนกระดาษที่ใช้พิมพ์จะเป็นรูปแบบสีเหลี่ยมด้านเท่าแบบ sticker-type pape เป็นรุ่น  XS-20 ซึ่งทางแคนอนจะมีการเคลือบสารเพื่อให้ความสดของภาพอยู่ได้นานมากที่สุด 100 ปี ทางแคนอนจะวางขาย Selphy Square QX10ในราคา 150$ จะมีสีที่เลือกทั้ง สีดำ สีเขียว ชมพู และขาว ส่วนกระดษจะมีขายในราคา 15$ ต่อ 20รูป

Share หน้านี้ :