Sony E 55-210mm f/4.5-6.3 OSS Lens E-Mount

Sony E 55-210mm f/4.5-6.3 OSS Lens E-Mount

เลนส์เทเลโฟโต้ซูม ระบบป้องกันภาพสั่นไหว ระบบโฟกัสภายในที่เงียบ ชิ้นเลนส์ ED ช่องรับแสงทรงกลม พร้อมด้วยช่วงการถ่ายไกลที่ช่วยละลายฉากหลัง ดีไซน์บาง และทันสมัย