Sony E 55-210mm f/4.5-6.3 OSS Lens E-Mount | EC-MALL.COM อีซีมอลล์ "ร้านกล้องที่คุณวางใจ"


เนื้อหาที่มี tag : Sony E 55-210mm f/4.5-6.3 OSS Lens E-Mount

Sony E 55-210mm f/4.5-6.3 OSS Lens E-Mount

Sony E 55-210mm f/4.5-6.3 OSS Lens E-Mount

เลนส์เทเลโฟโต้ซูมระบบป้องกันภาพสั่นไหวระบบโฟกัสภายในที่เงียบชิ้นเลนส์ EDช่องรับแสงทรงกลม