New!! Fujifilm Graphite

ฟูจิฟิล์มประกาศเพิ่มผลิตภัณฑ์ในส่วนของกล้องดิจิตอลมิเรอเลส FUJIFILM X-T2 โดยเพิ่มสี Graphite Silver Edition ที่ะมาพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานของตัวกล้องในระดับพรีเมี่ยม, กล้องดิจิตอลมิเรอเลส FUJIFILM … อ่านต่อ