Zhiyun Crane2 3-Axis Stabilizer Handheld Gimbal for DSLR

Zhiyun Crane2 3-Axis Stabilizer Handheld Gimbal for DSLR
Zhiyun Crane2 3-Axis Stabilizer Handheld Gimbal for DSLR
Zhiyun Crane2 3-Axis Stabilizer Handheld Gimbal for DSLR
Zhiyun Crane2 3-Axis Stabilizer Handheld Gimbal for DSLR
  • รับน้ำหนักได้ถึง 3.2 kg
  • ใช้งานต่าเนื่องถึง 18 ชม
  • ใช้เพลทร่วมกับ MANFROTTO
  • จอ OLED ทำให้ทุกการตั้งค่าไม่ว่าจะเป็นตัว Crane2 หรือ ตั้งค่ากล้องเป็นไปอย่างง่ายดาย
  • รองรับ Real Time follow focus พร้อมปรับความเร็วได้ 3 ระดับ

**มาพร้อมกระเป๋า ขาตั้ง และสายเชื่อมต่อกล้อง พร้อมในการใช้งาน


Leave a Comment