Foto Orang/Shutter B 999

Foto Orang/Shutter B 999
Foto Orang/Shutter B 999
Foto Orang/Shutter B 999

Foto Orang รุ่น FO-999

Load Capacity8.0 kg

Section 4
ความสูง(Max) 159 cm
ความยาว(พับ) 43 cm
ความสูง(Min) 44 cm
Weight 1.54 kg
Order Foto Orang/Shutter B 999

Leave a Comment