Phottix Spartan Beauty Dish 50cm (20″)

Phottix Spartan Beauty Dish 50cm (20″)
Phottix Spartan Beauty Dish 50cm (20″)
Phottix Spartan Beauty Dish 50cm (20″)
Phottix Spartan Beauty Dish 50cm (20″)

Phottix Spartan Beauty Dish 50cm (20″)ประกอบ-พับเก็บได้ได้ง่าย ช่วยลดระยะเวลาการติดตั้ง มีตัวจานกั้นกลางซึ่งสะท้อนแสงกลับและนำแสงออกไปข้างนอกเพื่อให้ได้ภาพที่นุ่มนวล แต่คมชัดซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของช่างภาพแฟชั่น

Order Phottix Spartan Beauty Dish 50cm (20")

Leave a Comment