Hood Lens Canon EW-63C

Hood Lens Canon EW-63C
Hood Lens Canon EW-63C
Hood Lens Canon EW-63C

For lens canon 18-55 IS STM


8 thoughts on “Hood Lens Canon EW-63C

  1. ที่จะใส่กับเลนย์ของเราได้ ดูที่ ตัวเลขใช้มั้ยคับ เช่า 18-55 ขอโทดทีพึ่งหัดเล่นกล้องคับ

    • โทรหน้าร้าน ให้สาขาดึงสินค้ามาไว้ให้ได้ครับ

Leave a Comment