Flash Shoe Holder Stand

Flash Shoe  Holder Stand
Flash Shoe  Holder Stand
Flash Shoe  Holder Stand

อุปกรณ์ สำหรับเสียบร่มและแฟลช รับน้ำหนักได้สูง ทำจากโลหะอย่างดี หัว Hot shoe สามารถถอดออกได้ ทำให้ใช้กับ Flash Trigger ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น


Leave a Comment