Flash Shoe Holder Stand

Flash Shoe  Holder Stand
Flash Shoe  Holder Stand
Flash Shoe  Holder Stand

อุปกรณ์ สำหรับเสียบร่มและแฟลช รับน้ำหนักได้สูง ทำจากโลหะอย่างดี หัว Hot shoe สามารถถอดออกได้ ทำให้ใช้กับ Flash Trigger ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

Order Flash Shoe Holder Stand

Leave a Comment