Bag Benro Smart II

Tags :,
Bag Benro Smart II
Bag Benro Smart II
Bag Benro Smart II

Bag Benro Smart II 10

Specifications: 28×16.5×20.5 CM
Model: Smart II 10

Bag Benro Smart II 20

Specifications: 33.5x17x27 CM
Model: Smart II 20

Bag Benro Smart II 30

Specifications: 41x19x30 CM
Model: Smart II 30

** ทั้งสามรุ่น สี รูปแบบเหมือนกัน ต่างกันที่ขนาด

Order Bag Benro Smart II 10

Leave a Comment