Spyder 5

Spyder 5
Spyder 5
Spyder 5
Spyder 5
Spyder 5

Spyder5 เป็นอุปกรณ์ปรับแต่งสีจอมินิเตอร์ที่ไม่ได้ออกแบบมาเฉพาะช่างภาพเท่านั้น แต่ยังเหมาะกับช่างวีดีโอและช่างตัดต่อวีดีโอ ผู้ต้องการการควบคุมสีระดับสูงในการตัดต่อวีดีโอ สตูดิโอ Spyder5 สามารถใช้ปรับแต่งสีโปรเจคเตอร์

  • Calibrate Monitors, Projectors, Laptops
  • Studio Match Assistant
  • Includes Color Probe
  • Unlimited Calibration Settings
  • User Defined and REC. 709 Settings
  • 5 Ambient Light Settings
  • Before and After Evaluation
  • Video and Print Standards
  • Advanced Display Analysis
  • Comes in a Reusable Box / Case
Order Spyder 5

Leave a Comment