Filter Graduated Tian-Ya

Filter Graduated Tian-Ya
Filter Graduated Tian-Ya
Filter Graduated Tian-Ya

แผ่น ND ครึ่งซีก ยี่ห้อ Tian-Ya
ฟิลเตอร์แบบแผ่น เป็นแบบใสกับสีฟ้าในแผ่นเดียว ใช้สร้างสรรค์ภาพลูกเล่นในการถ่ายภาพ หรือเวลาถ่ายภาพท้องฟ้าและภาพวิวทิวทัศน์ ให้ภาพได้เห็นรายละเอียดของท้องฟ้าและบรรยายกาศได้ดี

ฟิลเตอร์แบบแผ่น เป็นแบบใสกับสีส้มในแผ่นเดียว ใช้สร้างสรรค์ภาพลูกเล่นในการถ่ายภาพ หรือเวลาถ่ายพระอาทิตย์ ให้ภาพได้เห็นรายละเอียดของท้องฟ้าได้ดี และเพิ่มสีส้มในภาพให้อารมณ์ของภาพได้ดีขึ้น
ฟิลเตอร์แบบแผ่น เป็นแบบใสกับสีดำในแผ่นเดียว ใช้สร้างสรรค์ภาพลูกเล่นในการถ่ายภาพ หรือเวลาถ่ายพระจันทร์ เปลี่ยนแปลงสีของอารมณ์ภาพได้ดียิ่งขึ้น

Order Filter Graduated Tian-Ya

Leave a Comment