Filter Prodisk II White Balance test

อุปกรณ์ตั้ง White Balance

วันนี้การตั้งค่า WB เพื่อให้ได้สีที่ถูกต้องเป็นเรื่องง่ายแล้วครับ ด้วยอุปกรณ์เสริมที่ช่วยในการตั้งค่า WB ที่ให้ค่าแม่นยำ ให้สีสันที่ถูกต้อง
เป็นอุปกรณ์ ที่ผมกำลังจะกล่าวถึงวันนี้ ProDisk II ไม่ได้เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ตั้งเพียงค่าเท่านั้น แต่ผมอยากจะกล่าวว่าเป็นอุปกรณ์แบบ 3 in One

  • แผ่น Gray card
  • แผ่น Coloe Balance card
  • แผ่น White Balance filter
Order Filter Prodisk II White Balance test

2 thoughts on “Filter Prodisk II White Balance test

  1. สวัสดี คุณมี สินค้านี้อย่างไร?
    Filter Prodisk II White Balance tes

Leave a Comment