ขนาดเซ็นเซอร์ Canon EOS

เซ็นเซอร์ 3 ขนาด ได้แก่ APS-C, APS-H, และ Full-frame

กล้อง Canon EOS จะใช้เซ็นเซอร์ CMOS อยู่ 3 ขนาด กล้อง Canon รุ่น EOS 1100D, EOS 550D, EOS 600D,EOS 60D และ 7D จะใช้เซ็นเซอร์รับแสงขนาด ASP-C (22.3 x 14.9 มม.)
รุ่น EOS -1D Mark IV ใช้เซ็นเซอร์ขนาด APS-H (27.9 x 18.6 มม.)
รุ่น EOS 5D และ EOS-1D X ใช้เซ็นเซอร์ขนาด Full-frame ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ที่มีขนาดเท่ากับขนาดของกล้องฟิล์ม 35 มม. (36.0 x 24.0 มม.)
ในกล้องดิจิตอลแบบ Full-frame มุมมองภาพของเลนส์จะเท่ากับกล้องฟิล์ม 35 มม. แบบดั้งเดิม ซึ่งจะสังเกตได้จากขนาดที่ระบุไว้บนเลนส์ หากใช้เซ็นเซอร์ท่มีขนาดเล็กกว่า ส่วนรอบนอกของภาพจะถูกตัดออกไป
ในกรณีนี้คุณสามารถคำนวณกรอบรับภาพของเลนส์ได้จากอัตราการตัดส่วนภาพ โดยอ้างอิงจากกล้อง 35 มม. เป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์ APS-H ที่ใช้ในกล้องรุ่น EOS-1D Mark IV มีอัตราการตัดส่วนภาพเท่ากับ 1.3 ส่วนกล้อง EOS สำหรับบุคคลทั่วไปที่ใช้เซ็นเซอร์ APS-C จะมีอัตราการตัดส่วนภาพเท่ากับ 1.6 กรณีที่กล้องใช้เซ็นเซอร์ APS-C เลนส์ขนาด 50 มม. จะให้ภาพขนาดเท่ากับเลนส์ขนาด 80 มม. ในกล้อง 35 มม. แบบดั้งเดิม

บทความโดย : ยุกกา โกลารี – ปีเตอร์ ฟอร์ซการ์ด

ที่มา : คมชัดยิ่งกว่า ด้วยกล้อง Canon EOS DSLR ; หน้า 10


Leave a Comment