คำย่อและความหมายของเลนส์ Canon

คำย่อที่เลนส์และความหมาย

Canon Lens

EF-S เลนส์ที่มีองศารับภาพพอดีกับขนาดเซ็นเซอร์ของกล้อง D-SLR ที่มีเซ็นเซอร์ ขนาด APS-C รุ่นใหม่ ไม่เหมาะกับ กล้องฟิลม์ และ กล้อง Full Flame แต่ต้องคูณค่าทางยาวโฟกัส ด้วย 1.6

EF เลนส์ที่มีองศารับภาพพอดีกับเหมาะกับ กล้องฟิลม์ และ กล้อง Full Flame สามารถใช้ทางยาวโฟกัสได้เต็มที่ จริงตามที่ระบุไว้ที่กระบอกเลนส์

L    (Lens L Series )เป็นเลนส์เกรด โปร ของ Canon มีการผลิตด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ และ มีคุณภาพสูงเป็นที่รู้จักดีของผู้ใช้กล้อง Canon จะมีชิ้นเลนส์ที่มีคุณภาพช่วยลดการคลาดสี และ มีราคาที่สูง ดูได้จากมีขอบสีแดงที่ขอบเลนส์

DO   (Diffractive Optic) ระบบเทคนิคของเลนส์ที่ช่วยลดความคลาดสี (CA chromatic aberration) และช่วยทำให้ผลิตที่พิเศษ คือลดขนาด และน้ำหนัก

IS    ( Image Stabilization) ระบบป้องกันการสั่นไหว สามารถถ่ายได้แม้ความเร็วลดลงประมาณ 3 stops โดยเทียบกับ กฎ 1/ทางยาวโฟกัส

USM (Ultrasonic Motor) มีระบบมอเตอร์ในกระบอกเลนส์ ทำให้สามารถโฟกัสได้รวดเร็วและเงียบ อีกทั้งยังช่วยให้การออกแบบเลนส์มีขนาดเล็กลงด้วย


Leave a Comment