สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี

สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี
สัมมนาecmall”60 @กาญจนบุรี

รวมทริป การสัมมนาประจำปี อีซีมอลล์..”60

I10
ประมวลภาพการสัมมนาประจำปี” 60 ทางอีซีมอลล์ได้จัดกิจกรรมสัมมนาและพักผ่อนเป็นประจำทุกปี  ซึ่งในปีนี้ทางบริษัทได้เดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อทำกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธไมตรีของพนักงานในบริษัท

ซึ่งมีกำหนดการ 2คืน 3วัน ตั้งแต่วันที่ 18 – 20 ก.ค. 60

 

วันที่ 18-07-60
– เวลา 06.00น.-07.30น. ออกเดินทาง แบ่งกลุ่ม ทำกิจกรรม ที่หน้า ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์

A01 A01-2 A02 A03 A04 A04-2 A05
– เวลา 11.00น.- 13.00น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้าน โฟลทติ้ง และถ่ายรูปทำกิจกรรม

B01 B02 B03 B03-2 B03-3 B03-4 B03-5 B03-6 B04 B05 B06 B07 B08
– เวลา 13.30น.เดินทางมาถึงเมืองมัลลิกาเพื่อทำกิจกรรมและถ่ายรูป

C01 C01-2 C02 C03 C04 C05 C05-2 C06 C07 C08 C08-2 C09 C10 C11 C12
– เวลา 17.00น.เดินทางมาถึงที่พัก ผึ้งหวานรีสอร์ทไทรโยค พักผ่อนตามอัธยาศัย

– เวลา 18.00น. รับประทานอาหารเย็นเริ่มสัมมนา และประกาศผลกิจกรรมร่วมกันสังสรรค์ปาร์ตี้

E01 E01-2 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29
วันที่ 19-07-60
– รับประทานอาหารเช้า

– พักผ่อนร่วมทำกิจกรรมสนุกๆ

F01 F02 F02-2 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23
– เวลา 12.30น.รับประทานอาหารกลางวันครัวผักหวาน
– เวลา 14.30น.เดินทางมาล่องแพน้ำตกไทรโยคใหญ่

G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08

– 17.00น.กลับถึงที่พัก แยกย้ายพักผ่อน
– 18.30น.รับประทานอาหารเย็นร่วมกิจกรรมร้องเพลงคาราโอเกะ

วันที่ 20-07-60
– เวลา 06.00น.-10.00น. รับประทานอาหารเช้า
– เวลา 11.00น.เดินทางไปถ้ำกระแซแวะชมแวะถ่ายรูป

H01 H01-2 H02 H02-2 H03 H03-2 H03-3 H04 H05 H06 H07 H08

– เวลา 13.00น.เดินทางมารับประทานอาหารที่ คีรีมันตาและะถ่ายรูปก่อนกลับ

I01 I02 I03 I04 I04-2 I05 I06 I07 I08 I09 I10 I11

– จากนั้นเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ จบทริปการสัมมนาพักผ่อนประจำปี”60


Leave a Comment