สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต

สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต
สัมมนาecmall”59 @ภูเก็ต

รวมทริป การสัมมนาประจำปี อีซีมอลล์..”59

B_01

วันที่ 12 ก.ค. 2559
– 05.00น. Check in ที่สนามบินดอนมือง
– 06.35น. เดินทางโดยสายการบิน Thai lion air
– 09.00น. รถตู้มารับ ที่สนามบินภูเก็ต
– 10.00.-11.00น. ไหว้พระขอพร วัดฉลอง
– 11.30 -13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ร้านกันเอง
– 13.30 – 14.30น. แวะจุดชมวิวแหลมพรหมเทพ
– 15.45น. Check in โรงแรม Novotel karon  /พักผ่อนตามอัธยาศัย เดินชายหาด
– 17.30น. รถมารับไปภูเก็ตแฟนตาซี บุฟเฟ่นานาชาติ/ดูโชว์ /ถ่ายรูป
– 22.00น. เดินทางกลับโรงแรมพักผ่อน

วันที่ 13 ก.ค. 2559 ทัวร์ เกาะไข่ / อ่าวมาหยา / พีพี
– 6.30 – 7.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
– 7.30 น.รถมารับที่โรงแรมไปท่าเรือรัษฎา
– 9.00 น ออกเดินทาง
– 9.25 – ไปเกาะไข่ พักผ่อนบนหาดเล่นน้ำ ,ทานอาหารบนเรือ buffet
หาดลิง ว่ายน้ำ เล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการังพักผ่อน
ล่องเรือชม อ่าวโละซามะ อ่าวปิเละ ผ่านถ้ำไวกิ้ง อ่าวต้นไทร เกาะพีพีดอน
– 15.30น.  ออกจาก พีพีดอน มุ่งหน้าสู่ภูเก็ต
– 16.40น. ถึงท่าเรือรัษฎา
– 17.40 รถส่งกลับถึง รร. พักผ่อนตามอัธยาศัย
– 18.30น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 14 ก.ค. 2559  James bond Island อ่าวพังงา
07.00 – 8.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม พร้อม check out
09.00น. รถมารับที่โรงแรมออกเดินทาง ไปท่าเรือ
10.00 น. ถึงท่าเรืออ่าวปอ ล่องเรือชมอ่าวพังงา
– ถึงเกาะฮ่อง ลงเรือแคนนู
– James bond เขาตาปู พิงกัน
– รับประทานอาหาร buffet บนเรือ ล่องชมวิว
– ลงเล่นน้ำเกาะลาวะ หาดซาไก
– 17.00น. ล่องเรือกลับถึงท่าเรืออ่าวปอ
– 18.00น. Check in สนามบิน
– 20.00 -21.20 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง
 


 

ประมวลภาพออกทริปสัมมนา@ภูเก็ต

วันที่ 12 ก.ค. 2559 (Check in ที่สนามบินดอนมือง, ไหว้พระวัดฉลอง, แวะจุดชมวิวแหลมพรหมเทพ, Check in โรงแรม Novotel karon, ภูเก็ตแฟนตาซี)

A_01 A_02 A_03 A_04 A_05 A_06 A_07 A_08 A_09 A_10 A_11 A_12 A_13 A_14 A_15 A_16 A_17 A_18 A_19 A_20 A_21 A_22 A_23 A_24 A_25 A_26 A_27 A_28 A_29 A_30 A_31 A_32 A_33 A_34 A_35 A_36 A_37 A_38 A_39 A_40 A_41

 


 

วันที่ 13 ก.ค. 2559  (ทัวร์ เกาะไข่ / อ่าวมาหยา / พีพี)

B_01 B_02 B_03 B_04 B_05 B_06 B_07 B_08 B_09 B_10 B_11 B_12 B_13 B_14 B_15 B_16 B_17 B_18 B_19 B_20 B_21 B_22 B_23 B_24 B_25 B_26 B_27 B_28 B_29 B_30 B_31

 


 

วันที่ 14 ก.ค. 2559  (James bond Island อ่าวพังงา, พายเรือแคนนู, เดินทางกลับสนามบินดอนเมือง)

C_01 C_02 C_03 C_04 C_05 C_06 C_07 C_08 C_09 C_10 C_11 C_12 C_13 C_14 C_15 C_16 C_17 C_18 C_19 C_20 C_21 C_22 C_23 C_24 C_25 C_26 C_27 C_28 C_29 C_30 C_31 C_32 C_33 C_34 C_35 C_36 C_37

– เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ


Leave a Comment