ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม

ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม
ทำบุญประจำปี”59 หัวใจ…แบ่งปัน สู่สังคม


21

ทริปกำหนดการทำบุญประจำปี” 59  ทางบริษัทจะจัดกิจกรรมเดินทางไปทำบุญบริจาคสิ่งของเป็นประจำทุกปี  ซึ่งปีนี้ทางบริษัทจัดไปทำบุญบริจาคสิ่งของที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้นำสังฆทาน สิ่งของ จตุปัจจัยไปถวายวัด และบริจาคสิ่งของและทุนทรัพย์ให้กับ สถานรับเลี้ยงเด็กพิการ  โรงเรียนและมูลนิธิ เพื่อเป็นการมอบสิ่งดีๆ และแบ่งปันน้ำใจ สู่สังคม..

05.30น.  รถออกจากหน้า ฟอร์จูน


01

02

03

06.30น.  ถึงวัดป่าสุขใจ

– ตักบาตรพระ , นั่งสมาธิ

– รับประทานอาหารเช้า

– ฟังธรรมเทศนา ถวายจตุปัจจัยและสังฆทาน


04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

11.00น. เดินทางไปบ้าน คามิเลี่ยนเพื่อเด็กพิการ

– เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการ บริจาคสิ่งของ

– บริจาคเงินเพื่องสงเคราะห์เด็กพิการ

– บริจาคยาและเวชภัณฑ์


22

23

24

25

26

27

28

29

12.30น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน ร้านนวลจันทร์ฟิชชิ่งปาร์ค

14.00น. ถึง วัดและร.ร.นาคราช

– บริจาค คอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนและครูอาจารย์

– มอบทุนการศึกษา และบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนและขนมแก่เด็กนักเรียน

– ถวายสังฆทานและเก้าอี้  ให้กับทางวัดนาคราช


29-1

30

31

32

33

35

36

38

40

41

42

44

45

46

47

48

16.00น. เดินทาง ถึงมูลนิธิเด็ก บ้านตะวันใหม่

– บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา

– บริจาคโต๊ะอาหาร  เพื่อใช้ในโรงอาหาร


49

50

51

17.30น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


52


Leave a Comment