สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa

สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa
สัมมนาecmall”58 @พัทยาGarden Cliff Resort &Spa

รวมทริป การสัมมนาประจำปี อีซีมอลล์..”58

h01

ตั้งแต่ วันที่  23 มิถุนายน 2558  ถึง วันที่ 25 มิถุนายน 2558  กำหนดการ  3วัน 2คืน ที่โรงแรม Garden  Cliff  Resort & Spa พัทยา

วันที่ 23 มิถุนายน 2558…

 • เวลา 07.00 น. รถออกจากหน้าฟอร์จูนทาวน์
 • เวลา 09.30 น. แวะถ่ายรูปที่ Art in Paradise
 • เวลา 12.00 น. แวะรับประทานอาหารเที่ยง สเต๊กบุฟเฟ่ @ Cental Pattaya
 • เวลา 13.30 น. Check In โรงแรม Garden  Cliff  Resort & Spa
 • เวลา 14.30 น. – 17.30 น. ทำกิจกรรม Walk Rally
 • เวลา 18.30 น.- 20.00 น. รับประทานอาหารเย็นบุฟเฟ่ทะเลเผา

วันที่ 24 มิถุนายน 2558…

 • เวลา 08.00 น. – 10.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม
 • เวลา 10.30 น. – 12.00 น.  เข้าชมการแสดงปลาโลมา
 • เวลา 12.30 น. – 15.00 น. เข้าชมสวนนงนุช/รัปประทานอาหารกลางวัน
 • เวลา 15.30 น. – 18.00 น. กลับโรงแรมที่พัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • เวลา 18.00 น. – 22.00 น.  สัมนา/ปาร์ตี้/รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 25 มิถุนายน 2558…

 • เวลา 08.00 น. – 10.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม/พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • เวลา 12.30 น. – 13.30 น. แวะรับประทานอาหารเที่ยง ที่ร้าน มุมอร่อย นาเกลือ
 • เวลา 14.30 น. – 16.00 น. Spa & BB Gun
 • เวลา 16.30 น. – 19.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

ประมวลภาพเก็บตก

– เวลา 07.00 น. รถออกจากหน้าฟอร์จูนทาวน์

a01 a02 a03 a04 a05

 


– เวลา 09.30 น. แวะถ่ายรูปที่ Art in Paradise


b01 b02 b03 b04 b05 b06 b07 b08 b09 b10 b11 b12 b13


– เวลา 12.00 น. แวะรับประทานอาหารเที่ยง สเต๊กบุฟเฟ่ @ Cental Pattaya


c01 c02 c03 c04


– เวลา 13.30 น. Check In โรงแรม Garden  Cliff  Resort & Spa


d01 d02 d03 d04 d05 d06 d07 d08 d09 d10 d11 d12 d13 d14 d15


– เวลา 14.30 น. – 17.30 น. ทำกิจกรรม Walk Rally

e10
e01
e11
e02 e03 e04 e06
e12
e13
e14
  e15
e16
e17
e18
e19
e08 e09
e20
e21
e22


– เวลา 18.30 น.- 20.00 น. รับประทานอาหารเย็นบุฟเฟ่ทะเลเผา


f01 f02 f03


วันที่ 24 มิถุนายน 2558…

– เวลา 08.00 น. – 10.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม
– เวลา 10.30 น. – 12.00 น.  เข้าชมการแสดงปลาโลมา


g01 g02 g03 g04 g05 g06 g07 g08 g09 g10 g11 g12 g13


– เวลา 12.30 น. – 15.00 น. เข้าชมสวนนงนุช/รัปประทานอาหารกลางวัน


h01 h02 h03 h04 h05 h06 h07 h08 h09 h10 h11 h12 h13


– เวลา 15.30 น. – 18.00 น. กลับโรงแรมที่พัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย
– เวลา 18.00 น. – 22.00 น.  สัมนา/ปาร์ตี้/รับประทานอาหารเย็น


i01 i02 i03 i04 i05 i06 i07 i08 i09 i10


วันที่ 25 มิถุนายน 2558…

– เวลา 08.00 น. – 10.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม/พักผ่อนตามอัธยาศัย
– เวลา 12.30 น. – 13.30 น. แวะรับประทานอาหารเที่ยง ที่ร้าน มุมอร่อย นาเกลือ


j01 j02 j03 
 


– เวลา 14.30 น. – 16.00 น. Spa & BB Gun


k01 k02 k03 k04 k05 k06 k07 k08 k09 k10


– เวลา 16.30 น. – 19.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


Leave a Comment