กฐินสามัคคี ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียว

กฐินสามัคคี ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียว
กฐินสามัคคี ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียว

ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินกับทางอีซีมอลล์ หรือร่วมอนุโมทนากฐิน ได้ที่ร้านอีซีมอลล์ทุกสาขา


Leave a Comment