อบรมถ่ายภาพ “เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล (Portrait Photography) สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาฝีมือสู่เป็นช่างภาพอาชีพ”

อบรมถ่ายภาพ “เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล (Portrait Photography) สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาฝีมือสู่เป็นช่างภาพอาชีพ”
อบรมถ่ายภาพ “เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล (Portrait Photography) สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาฝีมือสู่เป็นช่างภาพอาชีพ”


Leave a Comment